نام واحد : ساری پیچ

  • استان : مازندران
  • شهر : ساری
  • نشانی شرکت : تهران خ...
  • تلفن شرکت : ******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : ساری کمربندی غربی روبروی پمپ بنزین قریه استخر سر
  • تلفن واحد : *******151جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • مدیر : محمود قادری
  • تلفن مدیر : -
  • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع پیچ

  • سریال مجوز : 3014287
  • شماره مجوز : 11544
  • تاریخ مجوز : 15/07/1383
  • کد محصول : 28991112
  • شرح محصول : انواع پیچ
  • ظرفیت : 1,088 تن
  • گروه 2 رقمی : 28
  • گروه 4 رقمی : 2899
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
  • پیشرفت : 100%
    100%