نام واحد : ساری پیچ

 • استان : مازندران
 • شهر : ساری
 • نشانی شرکت : تهران خ...
 • تلفن شرکت : ******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ساری کمربندی غربی روبروی پمپ بنزین قریه استخر سر
 • تلفن واحد : *******151جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمود قادری
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع پیچ

 • سریال مجوز : 3014287
 • شماره مجوز : 11544
 • تاریخ مجوز : 15/07/1383
 • کد محصول : 28991112
 • شرح محصول : انواع پیچ
 • ظرفیت : 1,088 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2899
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%