نام واحد : مهدی احمدی

 • استان : مازندران
 • شهر : آمل
 • نشانی شرکت : محمودآباد 800...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : آمل میدان هزار سنگر کمربندی محمود اباد 800 متر به انتهای کمر
 • تلفن واحد : ****228جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهدی احمدی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بست واتصالات فلزی

 • سریال مجوز : 3014550
 • شماره مجوز : 19762
 • تاریخ مجوز : 21/09/1383
 • کد محصول : 28931453
 • شرح محصول : بست واتصالات فلزی
 • ظرفیت : 90 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2893
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%