نام واحد : محمود دوستی سیف کتی

 • استان : مازندران
 • شهر : ساری
 • نشانی شرکت : ساری
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : ساری کمربندی غربی نرسیده به میدان خزر جنب نهضت سواد آموزی
 • تلفن واحد : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمود دوستی سیف کتی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کابینت فلزی

 • سریال مجوز : 3014930
 • شماره مجوز : 35730
 • تاریخ مجوز : 26/10/1385
 • کد محصول : 28991316
 • شرح محصول : کابینت فلزی
 • ظرفیت : 2,310 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2899
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%