نام واحد : تولیدی وصنعتی ساختمانی تدبیر گستر طبرستان

 • استان : مازندران
 • شهر : ساری
 • نشانی شرکت : ساری بلوار...
 • تلفن شرکت : *******151جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ساری - شهرک صنعتی - فاز 1 - گلستان شرقی
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن سلیمانی اگره
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ساری(1)

نام محصول : تیرچه فلزی

 • سریال مجوز : 3015380
 • شماره مجوز : 26182
 • تاریخ مجوز : 07/08/1386
 • کد محصول : 28111137
 • شرح محصول : تیرچه فلزی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2811
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%