نام واحد : حوا بابایی

 • استان : مازندران
 • شهر : سوادکوه
 • نشانی شرکت : سواد کوه شیر...
 • تلفن شرکت : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سوادکوه شیرگاه چای باغ
 • تلفن واحد : *******124جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رمضانعلی شریفی اسدی ملفه
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سیم تورب حصاری فلزی

 • سریال مجوز : 3015561
 • شماره مجوز : 42232
 • تاریخ مجوز : 22/12/1385
 • کد محصول : 28991231
 • شرح محصول : انواع توری فلزی
 • ظرفیت : 187 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2899
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%