نام واحد : سعیدحقیقی

نام محصول : کوره پخت سیمان

 • سریال مجوز : 1759257
 • شماره مجوز : 40827
 • تاریخ مجوز : 09/12/1378
 • کد محصول : 29141132
 • شرح محصول : طراحی مونتاژکوره شیشه خم
 • ظرفیت : 12 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : عملیات صنعتی کوتینگ فلزات-مهندسی مکانیک عمومی(2892)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%