نام واحد : سید تقی کریم زاده ارمکی

 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • نشانی شرکت : بابل
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بابل فلکه کشوری جنب باسکول
 • تلفن واحد : ****225جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید تقی کریم زاده ارمکی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : برشکاری فلزات

 • سریال مجوز : 3015583
 • شماره مجوز : 6322
 • تاریخ مجوز : 23/03/1384
 • کد محصول : 28911160
 • شرح محصول : برشکاری فلزات
 • ظرفیت : 4,200 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2891
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%