نام واحد : مهدی دهقان نوذری

 • استان : مازندران
 • شهر : نکا
 • نشانی شرکت : نکا ج نیروگاه...
 • تلفن شرکت : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : نکا ج نیروگاه روستای طوسکلا
 • تلفن واحد : *******152جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهدی دهقان نوذری
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع تریلرکشاورزی

 • سریال مجوز : 3015984
 • شماره مجوز : 26280
 • تاریخ مجوز : 01/11/1384
 • کد محصول : 29211120
 • شرح محصول : انواع تریلرکشاورزی
 • ظرفیت : 60 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2921
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%