نام واحد : تراش پیشتازان صنعت بابل

 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • نشانی شرکت : بابل خ شهید...
 • تلفن شرکت : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بابل ج شهید صالحی شهرک صنعتی بندپی شرقی
 • تلفن واحد : *******111جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سیدمراد برارنیا اطاقسرا
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بابل(بندپی)

نام محصول : پیچ ومهره صنعتی

 • سریال مجوز : 3016247
 • شماره مجوز : 701/16411
 • تاریخ مجوز : 07/06/1387
 • کد محصول : 28991114
 • شرح محصول : پیچ ومهره صنعتی
 • ظرفیت : 1,250 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2899
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%