نام واحد : ساختمانی بیصدا

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : خ افریقا بین...
 • تلفن شرکت : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی اشتهاردفاز2خ غزالی جنوبی خ گل ارانبش گل اذین سوم
 • تلفن واحد : ********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : پرویز باستی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اشتهارد

نام محصول : سقف کاذب فلزی

 • سریال مجوز : 1759328
 • شماره مجوز : 52675
 • تاریخ مجوز : 02/03/1383
 • کد محصول : 28111116
 • شرح محصول : سقف کاذب الومینیومی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)
 • گروه 4 رقمی : محصولات فلزی ساختمانی(2811)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%