نام واحد : بخارگستر طبرستان

 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • نشانی شرکت : محموداباد...
 • تلفن شرکت : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : محموداباد شهرک صنعتی تشبندان قطعه G13
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید جواد محمدی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی محمودآباد(تشبندان)

نام محصول : دیگ بخارحرارت مرکزی

 • سریال مجوز : 3017274
 • شماره مجوز : 701/14328
 • تاریخ مجوز : 29/05/1390
 • کد محصول : 28121133
 • شرح محصول : دیگ بخارحرارت مرکزی
 • ظرفیت : 320 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2812
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%