نام واحد : صنایع بسته بندی ورسک سوادکوه-س خ

 • استان : مازندران
 • شهر : سوادکوه
 • نشانی شرکت : تهران میدان...
 • تلفن شرکت : **********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی سوادکوه
 • تلفن واحد : *******124جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : امیر درودیان تهرانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سوادکوه

نام محصول : قوطی فلزی

 • سریال مجوز : 3017300
 • شماره مجوز : 701/25547
 • تاریخ مجوز : 15/09/1389
 • کد محصول : 28991243
 • شرح محصول : قوطی فلزی
 • ظرفیت : 6,215 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2899
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%