نام واحد : امید رضا محمد نژاد گرد رودباری

 • استان : مازندران
 • شهر : بابلسر
 • نشانی شرکت : بابلسر
 • تلفن شرکت : *******112جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بابلسر ک 1 جاده دریاکنارنوخط صفائیه روبروی شرکت کیانا تیزتاز
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : امیدرضا محمدنژاد
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : قطعات پلاستیکی خودرو

 • سریال مجوز : 3017403
 • شماره مجوز : 1172
 • تاریخ مجوز : 02/02/1386
 • کد محصول : 25201499
 • شرح محصول : قطعات پلاستیکی خودرو
 • ظرفیت : 24 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%