نام واحد : تعاونی سهیل صنعت مازندران

 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • نشانی شرکت : آمل خ امام...
 • تلفن شرکت : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بابل بند پی شرقی شهرک صنعتی رجه
 • تلفن واحد : *******111جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حوریه توکلی واسکس
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بابل(بندپی)

نام محصول : قطعات فلزی پرده و پرده کرکره

 • سریال مجوز : 3017630
 • شماره مجوز : 701/18834
 • تاریخ مجوز : 02/07/1387
 • کد محصول : 28991319
 • شرح محصول : قطعات فلزی پرده و پرده کرکره
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2899
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%