نام واحد : داود مجدی

 • استان : مازندران
 • شهر : تنکابن
 • نشانی شرکت : تنکابن خ...
 • تلفن شرکت : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تنکابن نرسیده به 2 راهی نعمت اباد روبروی انبار قند سابق
 • تلفن واحد : ************019جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : داود مجدی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کابینت فلزی

 • سریال مجوز : 3017715
 • شماره مجوز : 701/19354
 • تاریخ مجوز : 08/07/1387
 • کد محصول : 28991316
 • شرح محصول : کابینت فلزی
 • ظرفیت : 700 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : 28
 • گروه 4 رقمی : 2899
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%