نام واحد : داود مجدی

 • استان : مازندران
 • شهر : تنکابن
 • نشانی شرکت : تنکابن خ...
 • تلفن شرکت : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تنکابن نرسیده به 2 راهی نعمت اباد روبروی انبار قند سابق
 • تلفن واحد : ************019جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : داود مجدی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کابینت چوبی

 • سریال مجوز : 3017715
 • شماره مجوز : 701/19354
 • تاریخ مجوز : 08/07/1387
 • کد محصول : 20291122
 • شرح محصول : کابینت چوبی
 • ظرفیت : 1,050 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2029
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%