نام واحد : تولیدی تیرچه و بلوک ساحل بام

 • استان : مازندران
 • شهر : بابلسر
 • نشانی شرکت : بابلسر جنب...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بابلسر کله بست جنب امام زاده حسن
 • تلفن واحد : *******112جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : جابر احمد پور
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تیرچه زیگزاک سیمانی

 • سریال مجوز : 3017851
 • شماره مجوز : 701/15270
 • تاریخ مجوز : 06/05/1389
 • کد محصول : 26951122
 • شرح محصول : تیرچه زیگزاک سیمانی
 • ظرفیت : 110,000 متر
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2695
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%