نام واحد : محمدرضادیانی

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خ فدائیان...
 • تلفن شرکت : *****337جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ فدائیان اسلام بعدازپمپ بنزین کوچه سوم پلاک 81
 • تلفن واحد : *****337جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدرضا دیانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طراحی مونتاژدستگاههای قیچی وخم

 • سریال مجوز : 1760691
 • شماره مجوز : 20158
 • تاریخ مجوز : 19/01/1380
 • کد محصول : 29221852
 • شرح محصول : قیچی گیوتینی -هیدرولیک
 • ظرفیت : 48 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2922
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%