نام واحد : سلطانی تهرانی - حسین

 • استان : اصفهان
 • شهر : تیران و کرون
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : ****522جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی تیران مقابل پارک آزادگان شرکت بهینه پ56956
 • تلفن واحد : ********033جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین سلطانی تهرانی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تیران وکرون

نام محصول : انواع دستگاه ابمیوه گیری برقی

 • سریال مجوز : 1309881
 • شماره مجوز : 6380
 • تاریخ مجوز : 07/06/1373
 • کد محصول : 29301210
 • شرح محصول : انواع دستگاه ابمیوه گیری برقی
 • ظرفیت : 28,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وسایل خانگی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2930)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%