نام واحد : محمدرضاشاهپوری

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : جاجرود 10...
 • تلفن شرکت : *******221جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاجرود 10 متری احسان پ 103
 • تلفن واحد : *******221جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدرضا شاهپوری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طراحی مونتاژماشین الات پانچ و

 • سریال مجوز : 1760692
 • شماره مجوز : 20163
 • تاریخ مجوز : 19/01/1380
 • کد محصول : 29191550
 • شرح محصول : ماشینهای غلتک دار یانورد
 • ظرفیت : 12 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2919
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%