نام واحد : طراحی ومهندسی فرآوران صنعتی بهکار

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج قدیم کرج کیلومتر6مجتمع صنعتی بهکاران خ سوم پلاک 4
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طراحی مونتاژالقائی بافرکانس م

 • سریال مجوز : 1760693
 • شماره مجوز : 20162
 • تاریخ مجوز : 19/01/1380
 • کد محصول : 29141114
 • شرح محصول : کوره های الکتریکی عملیات حرارتی
 • ظرفیت : 4 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2914
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%