نام واحد : دماگسترسازان نوین

 • استان : تهران
 • شهر : فیروزکوه
 • نشانی شرکت : میدان7تیرخ...
 • تلفن شرکت : *****883جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : دماوندسه راه گیلاونداول ج فیروزکوه نرسیده به پل شلمبه0
 • تلفن واحد : *******221جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سیدعلیرضا میربابا
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طراحی مونتاژتجهیزات وماشین

 • سریال مجوز : 1760730
 • شماره مجوز : 20483
 • تاریخ مجوز : 25/01/1380
 • کد محصول : 29251511
 • شرح محصول : دستگاه پاستوریزاتور
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2925
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%