نام واحد : غلامرضا علیاری

نام محصول : ماشین الات وتجهیزات کارخا

 • سریال مجوز : 1760742
 • شماره مجوز : 23347
 • تاریخ مجوز : 19/03/1380
 • کد محصول : 29251280
 • شرح محصول : لوازم وقطعات ماشینهای صنایع ارد سازی وغلات
 • ظرفیت : 490 تن
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2925
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%