نام واحد : صنعت پژوه رعد

نام محصول : کوره هوای گرم

 • سریال مجوز : 1760758
 • شماره مجوز : 20884
 • تاریخ مجوز : 01/02/1380
 • کد محصول : 29141182
 • شرح محصول : کوره هوای گرم
 • ظرفیت : 6 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2914
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%