نام واحد : مهیامان - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : شاهین شهر و میمه
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : ****222جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی مورچه خورت فاز 1 خ 1 فرعی 1
 • تلفن واحد : ****************031جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عاصمی زواره-عباس
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مورچه خورت

نام محصول : انواع کولرابی

 • سریال مجوز : 1310088
 • شماره مجوز : 3030
 • تاریخ مجوز : 02/03/1373
 • کد محصول : 29191370
 • شرح محصول : انواع کولرابی
 • ظرفیت : 53,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وسایل خانگی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2930)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%