نام واحد : آندره واووقریبی

نام محصول : طراحی مونتاژماشین الات خطتولی

 • سریال مجوز : 1760768
 • شماره مجوز : 21016
 • تاریخ مجوز : 04/02/1380
 • کد محصول : 29291162
 • شرح محصول : ماشین الات روکش سیم وکابل
 • ظرفیت : 40 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2929
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%