نام واحد : حسین افتخاری رادوشراره افتخاری راد

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : کیلومتر11ج مخصوص کرج خ امیدجنب کاشی ایراناپ 25آ
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : شراره افتخاری راد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طراحی مونتاژماشین ابزارهای دقی

 • سریال مجوز : 1760794
 • شماره مجوز : 21563
 • تاریخ مجوز : 11/02/1380
 • کد محصول : 29221960
 • شرح محصول : ماشین ابزارهای دقیق با کاربرد خاص برای کارهای دقیق مهندسی
 • ظرفیت : 6 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2922
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%