نام واحد : عباسعلی عابدی

نام محصول : طراحی مونتاژدستگاه چاپ وبرش

 • سریال مجوز : 1760796
 • شماره مجوز : 21493
 • تاریخ مجوز : 10/02/1380
 • کد محصول : 29291260
 • شرح محصول : ماشین الات کارتن سازی ورق کارتن
 • ظرفیت : 10 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2929
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%