نام واحد : مرطوب - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : مبارکه
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی سه راهی مبارکه 0
 • تلفن واحد : ***264جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : آقای
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سه راهی مبارکه

نام محصول : تجهیزات برای پرتاب کردن-پراکندن-اسپری کردن مایعات

 • سریال مجوز : 1310206
 • شماره مجوز : 16764
 • تاریخ مجوز : 27/11/1373
 • کد محصول : 29191430
 • شرح محصول : تجهیزات برای پرتاب کردن-پراکندن
 • ظرفیت : 1,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایر ماشین الات باکاربردعام(2919)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%