نام واحد : حمیدرضانصیری ونادرغفاری ولیلانوری

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : کرج کمال...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : کرج کمال آبادانتهای ظفر7جنب باغ عادل پارساپ 200
 • تلفن واحد : ******026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طراحی مونتاژدستگاههای خشک کن

 • سریال مجوز : 1760823
 • شماره مجوز : 21800
 • تاریخ مجوز : 16/02/1380
 • کد محصول : 29251517
 • شرح محصول : دستگاه خشک کن موادغذائی باافزایش دما
 • ظرفیت : 16 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2925
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%