نام واحد : حسن وفایی رخ وعنایت داودیان

نام محصول : طراحی مونتاژدستگاه تزریق پل

 • سریال مجوز : 1760879
 • شماره مجوز : 22870
 • تاریخ مجوز : 07/03/1380
 • کد محصول : 29291161
 • شرح محصول : ماشینهای تزریق واکسترودینگ پلاستیک
 • ظرفیت : 9 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2929
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%