نام واحد : جمال مروتی

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : خاوران کیلومتر20قیامدشت ج حصارامیرمجتمع صنعتی آرمان
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : جمال مروتی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طراحی مونتاژدستگاه حمل مواد

 • سریال مجوز : 1760900
 • شماره مجوز : 23129
 • تاریخ مجوز : 12/03/1380
 • کد محصول : 29151232
 • شرح محصول : دستگاه نوارنقاله حمل مواد کارخانه ای
 • ظرفیت : 12 تن
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2915
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%