نام واحد : فرازکاویان

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : سعادت اباد...
 • تلفن شرکت : *****220جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک پرند فاز2خ فرخنده خ صنوبر سمت راست قطعه سی 71
 • تلفن واحد : **********022جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید رضی الدین موسوی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پرند

نام محصول : پرده هوا

 • سریال مجوز : 1760914
 • شماره مجوز : 91574
 • تاریخ مجوز : 09/10/1387
 • کد محصول : 29191323
 • شرح محصول : دستگاه تولید پرده هوا
 • ظرفیت : 2,380 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2919
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%