نام واحد : فرآیند آب

 • استان : تهران
 • شهر : شهریار
 • نشانی شرکت : شهریار هفت...
 • تلفن شرکت : *******262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج شهریارهفت جوی خ110صنعتگران بن بست مریم درب اخر
 • تلفن واحد : *******262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ابراهیم تقی پور حاجی آبادی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : فیلترپرس

 • سریال مجوز : 1760923
 • شماره مجوز : 23246
 • تاریخ مجوز : 16/03/1380
 • کد محصول : 29221520
 • شرح محصول : دستگاه فیلتر پرس
 • ظرفیت : 9 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2922
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%