نام واحد : خانی - اسماعیل

 • استان : اصفهان
 • شهر : مبارکه
 • نشانی شرکت : خ 22 بهمن...
 • تلفن شرکت : ****260جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی سه راهی مبارکه خ 9 ف 2 پ 4
 • تلفن واحد : ********033جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اسماعیل خانی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سه راهی مبارکه

نام محصول : ابگرمکن مخزن دار گازی

 • سریال مجوز : 1310368
 • شماره مجوز : 11139
 • تاریخ مجوز : 03/11/1378
 • کد محصول : 29301441
 • شرح محصول : ابگرمکن مخزن دار گازی
 • ظرفیت : 2,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وسایل خانگی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2930)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%