نام واحد : حسین مروتی شریف آبادی

نام محصول : طراحی مونتاژدستگاههای شیرسرد

 • سریال مجوز : 1760925
 • شماره مجوز : 23206
 • تاریخ مجوز : 13/03/1380
 • کد محصول : 29251112
 • شرح محصول : دستگاه شیرسردکن
 • ظرفیت : 70 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2925
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%