نام واحد : ابزاروابسته به بنیادمستضعفان وجانبازان

نام محصول : جاروبرقی

 • سریال مجوز : 1760955
 • شماره مجوز : 64345
 • تاریخ مجوز : 23/06/1371
 • کد محصول : 29301180
 • شرح محصول : انواع جاروبرقی
 • ظرفیت : 4,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2930
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%