نام واحد : محمدتک دهقان

 • استان : تهران
 • شهر : شهریار
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : ج کرج شهریارهفت جوی خ100صنعتگران
 • تلفن واحد : ****660جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد تک دهقان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طراحی مونتاژدستگاه سنگ شکن

 • سریال مجوز : 1760979
 • شماره مجوز : 24080
 • تاریخ مجوز : 30/03/1380
 • کد محصول : 29241216
 • شرح محصول : ماشین خردکردن خاک وسنگ وکلوخه معدنی
 • ظرفیت : 17 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2924
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%