نام واحد : علی اصغرتاراسی

 • استان : تهران
 • شهر : ورامین
 • نشانی شرکت : کیلومتر25ج...
 • تلفن شرکت : *********029جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر25ج ورامین جنب ج پوئینگ پلاک 15
 • تلفن واحد : *********029جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علیاصغر تاراسی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ماشین سازی وساخت تجهیزات

 • سریال مجوز : 1760984
 • شماره مجوز : 24084
 • تاریخ مجوز : 30/03/1380
 • کد محصول : 29231110
 • شرح محصول : ماشین الات وتجهیزات جابجا کننده مواد داغ و مذاب متالوژی
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2923
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%