نام واحد : محمدتقی خازنی

نام محصول : یخسازی وسردخانه اواپراتور-ک

 • سریال مجوز : 1760989
 • شماره مجوز : 24220
 • تاریخ مجوز : 03/04/1380
 • کد محصول : 29191260
 • شرح محصول : انواع کندانسور
 • ظرفیت : 40 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2919
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%