نام واحد : غلامعباس داودآبادی

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : ج قدیم کرج خ بیست و سه پ 7
 • تلفن واحد : ****680جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : غلامعباس داودابادی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طراحی مونتاژپمپهای کف شوولجن

 • سریال مجوز : 1761027
 • شماره مجوز : 24843
 • تاریخ مجوز : 12/04/1380
 • کد محصول : 29121163
 • شرح محصول : پمپ کف کش
 • ظرفیت : 11,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2912
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%