نام واحد : طراحی ومهندسی صنایع نوین توسعه فراز

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : ج قدیم کرج خ...
 • تلفن شرکت : *****668جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج قدیم کرج خ فتح 19پلاک 34
 • تلفن واحد : *****668جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طراحی مونتاژتجهیزات فرودگاه

 • سریال مجوز : 1761099
 • شماره مجوز : 25992
 • تاریخ مجوز : 31/04/1380
 • کد محصول : 29131250
 • شرح محصول : تجهیزات مکانیکی انتقال قدرت
 • ظرفیت : 100 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2913
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%