نام واحد : مظهرنور

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : شریعتی پایین...
 • تلفن شرکت : ********776جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک نصیرآبادمیدان شقایق خ شمشاد خ سرو 5 پ 14 بی ان
 • تلفن واحد : ************022جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : قهرمان بهمنی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نصیرآباد

نام محصول : طراحی مونتاژ تابلو برق

 • سریال مجوز : 1761125
 • شماره مجوز : 66531
 • تاریخ مجوز : 05/11/1383
 • کد محصول : 31201610
 • شرح محصول : انواع تابلوهای برق وتجهیزات مربوطه
 • ظرفیت : 200 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 31
 • گروه 4 رقمی : 3120
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%