نام واحد : یوسفی - امرالله

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ جی بعدازفلکه خوراسگان کانال آب جی شیر100متربعدازپل سمور
 • تلفن واحد : ****531جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : امراله یوسفی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : قطعات وسائل گازسوز

 • سریال مجوز : 1310697
 • شماره مجوز : 12885
 • تاریخ مجوز : 20/11/1378
 • کد محصول : 29301520
 • شرح محصول : قطعات وسائل گازسوز
 • ظرفیت : 36 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وسایل خانگی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2930)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%