نام واحد : ماشینهای فروشگاهی داراالکترونیک

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : خ بهشتی خ...
 • تلفن شرکت : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی اشتهاردخ ملاصدراغربی خ گلچهرسوم خ گل افشان چهارم
 • تلفن واحد : *******262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رامین آخوندصادق
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اشتهارد

نام محصول : طراحی مونتاژترازوی حساس

 • سریال مجوز : 1761127
 • شماره مجوز : 82010
 • تاریخ مجوز : 11/08/1387
 • کد محصول : 33122031
 • شرح محصول : انواع ترازوهای حساس
 • ظرفیت : 2,500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 33
 • گروه 4 رقمی : 3312
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%