نام واحد : حشمت اله کریمی

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : ج آبعلی...
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج آبعلی جاجرود نرسیده به پلیسراه دوراهی سعیداباد جنب پل قدیم
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حشمت اله کریمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طراحی مونتاژانواع دستگاههای پل

 • سریال مجوز : 1761156
 • شماره مجوز : 26600
 • تاریخ مجوز : 08/05/1380
 • کد محصول : 29291168
 • شرح محصول : ماشین تولید فیلم پلاستیکی
 • ظرفیت : 12 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2929
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%