نام واحد : غلامی چیریانی - رسول

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اصفهان اشکاوندجنب پل راه آهن 0
 • تلفن واحد : ****858جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رسول غلامی چریانی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ماشین الات کشاورزی وجنگلداری برای اماده سازی خاک وقطعات

 • سریال مجوز : 1310803
 • شماره مجوز : 16423
 • تاریخ مجوز : 28/12/1374
 • کد محصول : 29211210
 • شرح محصول : ماشین الات کشاورزی برای اماده سازی خاک
 • ظرفیت : 15 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماشین الات کشاورزی وجنگل داری(2921)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%