نام واحد : یافته پردازان صنعت

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : آزادی بین خ...
 • تلفن شرکت : *****660جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : نظرآباد شهرک سپهرنظراباد فازیک خ جامه پوش قطعات 8044 الی 8049
 • تلفن واحد : *******262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی سپهر نظر آباد

نام محصول : پست بلیچدستگاه رنگبری روغن

 • سریال مجوز : 1761239
 • شماره مجوز : 54270
 • تاریخ مجوز : 27/09/1386
 • کد محصول : 29251630
 • شرح محصول : ماشین الات تصفیه روغن
 • ظرفیت : 19 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2925
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%