نام واحد : مصطفوی-طیبه و مردانی ولندانی-رویا و مردانی-فرید ورثه مرحوم علی مردانی

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج فرودگاه بعدازحصه ک پارس بتون ج گزشاهد0
 • تلفن واحد : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی مردانی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ابسرد کن ویخساز

 • سریال مجوز : 1310836
 • شماره مجوز : 26379
 • تاریخ مجوز : 01/09/1384
 • کد محصول : 29191211
 • شرح محصول : ابسرد کن
 • ظرفیت : 150 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایر ماشین الات باکاربردعام(2919)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%