نام واحد : محمدوزهراجودی نژادمهربانی احمدجوادی نژادجوادجودی نژاد

نام محصول : نوارنقاله

 • سریال مجوز : 1761276
 • شماره مجوز : 26021
 • تاریخ مجوز : 31/04/1364
 • کد محصول : 25191223
 • شرح محصول : نوارنقاله اپرونی
 • ظرفیت : 400 متر
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2519
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%