نام واحد : آرون آب

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : سید جمال...
 • تلفن شرکت : *****880جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شادآبادانتهای17شهریورخ جوشن اول شرقی پ 15
 • تلفن واحد : *****880جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : امیرمصباحی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طراحی مونتاژانواع دستگاه شیرین

 • سریال مجوز : 1761287
 • شماره مجوز : 28274
 • تاریخ مجوز : 03/06/1380
 • کد محصول : 29291750
 • شرح محصول : دستگاه اب شیرین کن
 • ظرفیت : 150 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2929
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%