نام واحد : فرزام صنعت دقت

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : کرج کمالشهرخ ظفر12پ 21کدپستی
 • تلفن واحد : *******319جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بهمن صفا بخش
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : جک سرویس چهارستونه خودرو

 • سریال مجوز : 1761445
 • شماره مجوز : 30278
 • تاریخ مجوز : 11/07/1380
 • کد محصول : 29151155
 • شرح محصول : جک چهارستونه خودرو
 • ظرفیت : 4 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2915
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%