نام واحد : تولیدی آذین سدکارا

نام محصول : طراحی ومونتاژماشین ویبراتورب

 • سریال مجوز : 1761548
 • شماره مجوز : 30871
 • تاریخ مجوز : 21/07/1380
 • کد محصول : 29241357
 • شرح محصول : ماشین الات بتون ریزی
 • ظرفیت : 3,700 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2924
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%