نام واحد : تولیدی آذین سدکارا

نام محصول : طراحی ومونتاژماشین ویبراتورب

  • سریال مجوز : 1761548
  • شماره مجوز : 30871
  • تاریخ مجوز : 21/07/1380
  • کد محصول : 29241357
  • شرح محصول : ماشین الات بتون ریزی
  • ظرفیت : 3,700 دستگاه
  • گروه 2 رقمی : 29
  • گروه 4 رقمی : 2924
  • نوع مجوز : گواهی صنعتی
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%