نام واحد : آبسان صنعت اصفهان- شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : هاتف ک یخچال...
 • تلفن شرکت : ****221جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی جی خ 3فرعی 4
 • تلفن واحد : ****572جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سیدعلی سجادی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک پایگاه هشتم

نام محصول : اجاق گازفردار

 • سریال مجوز : 1311081
 • شماره مجوز : 7076
 • تاریخ مجوز : 01/05/1383
 • کد محصول : 29301423
 • شرح محصول : اجاق گازفردار
 • ظرفیت : 15,500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وسایل خانگی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2930)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%